top of page

Ydelser

I tæt samarbejde med bygherre udformer vi den tekniske specifikation.

Udformning af udbudsmateriale

I tæt samarbejde med bygherren udformer vi den tekniske specifikation.

Opgaven kan for eksempel indeholde følgende punkter: 

  1. Udvælgelse af solcelleleverandører til afgivelse af tilbud (markedsdialog)

  2. Udarbejdelse af teknisk kravspecifikation (2 iterationer). 

  3. Analyse af indkomne tilbud:  
    (forventet yield, skyggeforhold samt kabeltab. Gennemgang af simuleringerne,vurdering af materialevalg m.m.  

  4. Opfølgning på de afgivet referencer og løbende deltagelse i afklarende møder.

I tæt samarbejde med bygherre udformer vi den tekniske specifikation.

Teknisk due diligence

En "second opinion" alle de tekniske faldgrupper blive belyst

Vi gennemgår det tilbudte anlæg for fejl og mangler. Vi fokusere på kvaliteten af de tilbudte materialer og den planlagte udførelse. Alle de tekniske faldgrupper bliver belyst.

I tæt samarbejde med bygherre udformer vi den tekniske specifikation.

Bygherreleverance

Vi sikre dig, som bygherre, mod ubehagelige overraskelser

Vi er kvalitetsbevidste og handler udelukkende med producenter, som kan efterleve vores høje kvalitetstandarder indenfor arbejdsforhold, kvalitetskontrol og sporing af de anvendte materialer.

  • Vi sikrer dig, som bygherre, mod ubehagelige overraskelser.

bottom of page