top of page

VI TILBYDER ET TÆTTERE FORHOLD TIL BYGHERREN 

#gosolar

OM GOSOLAR

  • LinkedIn Social Icon

Mit navn er Rachid Jabbar, jeg er stifter og ejer af goSolar.dk.

Jeg arbejder for energisektoren og for udbredelsen af solcelleteknologi. Jeg har over 8 års erfaring med solcelleteknologi, mit primære fokus er på udformningen af projekter og deres supply-chain. Jeg er ekspert i detailprojektering, simulering, udformning af CAPEX og OPEX. Derudover qua min brede erfaring med solcelleindustrien udarbejder jeg teknisk materiale til større udbudssager med et særligt fokus på oprindelsen af de anvendte materialer og deres kvalitet.  

Jeg har en kandidatgrad indenfor informationsteknologi samt en B.Sc. inden for arkitektonisk design og byggeledelse.

About
Ydelser

Ydelser

Udformning af udbudsmateriale

I tæt samarbejde med bygherren udformer vi den tekniske specifikation.

Opgaven kan for eksempel indeholde følgende punkter: 

  1. Udvælgelse af solcelleleverandører til afgivelse af tilbud (markedsdialog)

  2. Udarbejdelse af teknisk kravspecifikation (2 iterationer). 

  3. Analyse af indkomne tilbud:  
    (forventet yield, skyggeforhold samt kabeltab. Gennemgang af simuleringerne,vurdering af materialevalg m.m.  

  4. Opfølgning på de afgivet referencer og løbende deltagelse i afklarende møder.

I tæt samarbejde med bygherre udformer vi den tekniske specifikation.

Teknisk due diligence

En "second opinion" alle de tekniske faldgrupper bliver belyst

Vi gennemgår det tilbudte anlæg for fejl og mangler. Vi fokusere på kvaliteten af de tilbudte materialer og den planlagte udførelse. Alle de tekniske faldgrupper bliver belyst.

I tæt samarbejde med bygherre udformer vi den tekniske specifikation.

Bygherreleverance

Vi sikre dig, som bygherre, mod ubehagelige overraskelser

Vi er kvalitetsbevidste og handler udelukkende med producenter, som kan efterleve vores høje kvalitetstandarder indenfor arbejdsforhold, kvalitetskontrol og sporing af de anvendte materialer.

I tæt samarbejde med bygherre udformer vi den tekniske specifikation.

Contact
bottom of page